تبلیغات
پاسخگوی احکام بانوان
پاسخگوی احکام بانوان

*سؤال : اگر خانمی تا قبل از ده روز دو خون با پاکی وسط ببیند وظیفه ا ش چیست ؟

امام خمینی(ره): اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود ، چنان چه دوباره خون ببیند و روزهایی که خون دیده و در وسط پاک بوده روی هم از ده روز بیشتر نشود ، روزهایی هم که در وسط پاک بوده حیض است .( توضیح المسائل ،ص56،444،تحریر الوسیله اسماعیلیان ،1408 ه.ق،ج1 ، ص48، م15)

آیت ...اراکی(ره): اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود ، چنان چه دوباره خون ببیند و روزهایی که خون دیده و در وسط پاک بوده روی هم از ده روز بیشتر نشود ، روزهایی هم که در وسط پاک بوده حیض است .(توضیح المسائل ،ص77و78و،م441،عروة الوثقی،ج1 ،ص226 ،م7،پاورقی4)

آیت...بهجت (ره): اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند وسپس پاک شود ، چنان چه دوباره خون ببیند و روزهایی که خون دیده و در وسط پاک بوده روی هم از ده روز بیشتر نشود ، تمام این مدت را حیض قرا ر می دهد (توضیح المسائل ،ص82 ،م406وسیلة النجاة ج1، ص76،م253(15))

آیت...تبریزی: اگر سه روز پشت سر هم نشانه های حیض یا روزهای عادت خون ببیند و پاک شود ، چنان چه دوباره خونی که داری نشانه های حیض است یا در روزهای عادت است ببیند و روزهایی که خون دیده و در وسط پاک بوده روی هم از ده روز بیشتر نشود ، روزهایی هم که در وسط پاک بوده حیض است .(توضیح المسائل ،ص83،م450،منهاج الصالحین ،ج1،ص62،و63الفصل السادس)

آیت ...خامنه ای : در ایام حیض ،نقاء متخلل بین دو خون ، در صورت عدم تجاوز مجموع از ده روز ، در حکم حیض است ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت... خویی(ره): اگر سه روز پشت سر هم با  نشانه های حیض یا روزهای عادت خون ببیند و پاک شود ، چنان چه دوباره خونی که داری نشانه های حیض است یا در روزهای عادت است ببیند و روزهایی که خون دیده و در وسط پاک بوده روی هم از ده روز بیشتر نشود ، روزهایی هم که در وسط 72پاک بوده حیض است .(توضیح المسائل ،ص،72م450،منهاج الصالحین ،ج1،ص58،و59الفصل السادس)

آیت...سیستانی: اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود ، چنان چه دوباره خون ببیند و روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده روی هم از ده روز بیشتر نشود ،همه  روزهایی که خون دیده حیض است ، ولی احتیاط لازم آن است که در روزهای که در وسط پاک بوده کارهائی که بر غیر حائض واجب است انجام دهد و آن چه بر حائض حرام است ترک کند .(توضیح المسائل ،ص68،م442،المسائل المنتخبه،ص47،46،م58.عروةالوثقی ، ج1، ص238،م7(707))

آیت...شبیری زنجانی: اگر در بین روزهایی که زن خون می بیند یک یا چند روز پاک شود ، در روزهایی که پاک شده حائض نیست ، هرچند روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک شده ، برروی هم از ده روز بیشتر نباشد ؛بنابر این اگر مثلاً سه روز خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره چهار روز خون ببیند ؛ در مدت دو خون حائض و در دو روز وسط پاک می باشد و باید غسل حیض کرده و عبادات خود را به جا آورد و میتواند کارهایی که بر حائض  حرام است انجام دهد و چنانچه عباداتی در ایام پاکی انجام داده ، لازم نیست دو باره به جا آورد ( توضیح المسائل ج1،ص106،م450)

آیت...صافی گلپایگانی: اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود ، چنان چه دوباره خون ببیند و روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده روی هم از ده روز بیشتر نشود ،احتیاط ان است که ، در روزهای پاکی عبادتهای خود را به جا آورد و آنچه بر حائض حرام است ترک کند (توضیح المسائل ص89،م450،هدایةالعباد ج1، ص40،م235)

آیت...فاضل لنکرانی : اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود ، چنان چه دوباره خون ببیند و روزهایی که خون دیده و در وسط پاک بوده روی هم از ده روز بیشتر نشود ، روزهایی هم که در وسط پاک بوده حیض است .( توضیح المسائل ص70،م441،احکام الواضحه ص52و53الفصل الخامس /عروة الوثقی ج1،ص208،م18،پاورقی 1)

آیت...گلپایگانی(ره): اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود ، چنان چه دوباره خون ببیند و روزهایی که خون دیده و در وسط پاک بوده روی هم از ده روز بیشتر نشود ، احتیاط ان است که ، در روزهای پاکی عبادتهای خود را به جا آورد و انچه را بر حائض حرام است ترک کند(توضیح المسائل ص74و75،م450،هدایة العباد ج1، ص48، م235)

آیت ...مکارم شیرازی : اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود ، چنان چه دوباره خون ببیند و ایامی که خون دیده روی هم رفته از ده روز بیشتر نشود ،تمام  روزهاییرا که خون دیده حائض است ، ولی روزهایی  که در وسط پاک بوده حکم زنان پاک را دارد( توضیح المسائل ،ص83و84،م435، تعلیقه  بر عروة الوثقی، ص92،م18)

آیت ...نوری همدانی : اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود ، چنان چه دوباره خون ببیند و روزهایی که خون دیده و در وسط پاک بوده روی هم از ده روز بیشتر نشود ، روزهایی هم که در وسط پاک بوده ،حیض است .(توضیح المسائل ص90،م446،تعلیق بر عروة الوثقی ،ص65،م18)

آیت ...وحید خراسانی: اگر سه روز پشت سر هم با نشانه های حیض یا در روزهای عادت خون ببیند و پاک شود چنانچه دوباره خونی که دارای نشانه های حیض است یا در روزهای عادت است ببیند و روزهایی که خون دیده و در وسط پاک بوده ، روی هم از ده روز بیشتر نشود، روزهایی هم که در وسط پاک بوده حیض است ( توضیح المسائل ص270،م450،منهاج الصالحین ،ج2،ص59، افصل الخامس)

نوع مطلب : احکام حیض، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 تشخیص ترشحات زردرنگ از عفونت‌های رحمی در ایام حیض

با توجه به این که درصدی از بانوان به قضیه عفونت‌های رحمی مبتلا هستند و از سویی تشخیص عفونت با استحاضه (خصوصاً قلیله) آن هم نزدیک به زمان طُهر کامل قدری مشکل است.

الف) حکم لکه‌های زردرنگی که خانم‌ها در ادامة عادت (چه قبل از 10 روز و چه بعد از آن) می‌بینند چیست؟

ب) حکم این لکه‌ها اگر در ایام پاکی دیده شوند چیست؟

امام خمینی (قدس ره)؛ الف) اگر از ده روز تجاوز نکند محکوم به حیض است و اگر تجاوز کند ایام عادت خود را حیض و مابقی را استحاضه قرار دهد. ب) اگر می‌داند که خون نیست تکلیفی ندارد.

حضرت آیةالله اراکی (ره)؛ الف) استصحاب دمیت (خون بودن) و حیضیت (حیض بودن) دارد، تا قبل از ده روز محکوم به حیض است و اگر از ده روز تجاوز کند، ایام عادت خود را حیض و مابقی را استحاضه قرار دهد.

حضرت آیةالله بهجت (ره)؛ آن لکه‌ها اگر خون باشد، ادامة عادت است قبل از ده روز و بعد از ده روز استحاضه است.

حضرت آیةالله تبریزی (ره) ؛ لکه زردرنگی که عرفاً خون حساب شود، نجس است و حکم عفونت را ندارد. چنانچه زن در ایام عادت، خون زردرنگ ببیند، محکوم به حیض می‌باشد و اگر بعد از تمام شدن عادت، خون زردرنگ ببیند، چه قبل از ده روز باشد یا بعد از ده روز حکم استحاضه را دارد و همین‌طور اگر در ایام پاکی خون زردرنگ ببیند، حکم استحاضه را دارد.

حضرت آیةالله خامنه ای (مدظله العالی) ؛ الف) آنچه قبل از ده روز می‌بیند حیض است، مگر این‌که یقین داشته باشد این ترشحات خون نیست و بعد از ده روز حکم استحاضه را دارد، مگر یقین داشته باشد که عفونت است. ب) اگر خون بودن آن معلوم نباشد، حکم استحاضه را ندارد.

حضرت آیةالله سیستانی (مدظله العالی) ؛ الف) اگر از ده روز تجاوز نکند، همة آن حیض است و اگر تجاوز کند و عادت عددیه هم نداشته باشد، آنچه به صفات حیض است حیض و مابقی استحاضه است. ب) اگر تا سه روز مستمر باشد، حیض است وگرنه استحاضه است.

حضرت آیةالله صافی گلپایگانی (مدظله العالی) ؛ اگر خون بودنش معلوم نباشد، حکم خاصی ندارد و محکوم به طهارت است.

حضرت آیةالله فاضل لنکرانی (ره)؛ اگر صدق خون نکند، پاک است و فرقی بین اوقات مختلف وجود ندارد.

حضرت آیةالله گلپایگانی (ره)؛ الف) اگر از ده روز تجاوز نکند، محکوم به حیض است و اگر تجاوز کند، ایام عادت خود را حیض و مابقی را استحاضه قرار دهد.

حضرت آیةالله مکارم شیرازی (مدظله العالی) ؛ آنچه قبل از ده روز قطع می‌شود، حکم خون عادت را دارد و اگر از ده روز تجاوز می‌کند، اضافه بر ایام عادت حکم استحاضه را دارد.

حضرت آیةالله وحید خراسانی (مدظله العالی) ؛ الف) اگر از ده روز تجاوز نکند، محکوم به حیض است و اگر تجاوز کند، ایام عادت خود را حیض و ما بقی را استحاضه قرار دهد.

نوع مطلب : احکام حیض، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 9 بهمن 1391 :: نویسنده : طلبه پاسخگو

*سوال : قرائت قرآن غیر از سور عزائم برای حائض، در موارد ذیل چه حکمی دارد؟

الف) در وقت نماز

ب) در غیر وقت نماز

ج) در کل وقت نماز

امام خمینی (ره) : الف) مستحب است.

ب) مکروه است ولو کمتر از 7 آیه باشد.

ج)---- (عروة الوثقی، اسماعیلیان، 1383، ششم، ص246و247، م41و42/ تحریر الوسیله، ج1، اسماعیلیان، 1408، ص56، م16)

آیت ا... اراکی : الف) مستحب است.

ب) بیشتراز 7 آیه مکروه است.

ج)---- (المسائل الواضحه، اعلام الاسلامی، 1372، ص81، م473و472/ عروة الوثقی،‌ اسماعیلیان، 1383، ششم، ص246و247، م41و 42)

آیت ا... بهجت : سوال: با توجه به وسیلة النجاة معظم له، مسئله 16، بحث <ما یستحب اویکره للحائض> ، ج1، لطفا بفرمایید: قرائت قرآن غیر از سور عزائم برای حائض ، در موارد ذیل چه حکمی دارد؟

الف) در وقت نماز     ب) در غیر وقت نماز      ج) در کل وقت نماز

ج- در تمام این موارد ، کراهت دارد آن هم به این معنا که ثواب قرائت کمتر است از ثواب در زمان پاکی.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... تبریزی : سوال: با توجه به مسئله 482 و483 توضیح المسائل معظم له، لطفا بفرمایید: قرائت قرآن غیر از سور عزائم برای حائض ، در موارد ذیل چه حکمی دارد؟

الف) در وقت نماز     ب) در کل وقت نماز

ج- در فرض سوال چنین تفصیلی داده نشده و قرائت قرآن غیر از آیات سور عزائم بیشتر از هفت آیه که بر حائض مکروه است محتمل است ثواب آن کمتر از ثواب قرائت آن در حال نقاء و طهارت باشد، و قرائت آن رجاء مانعی ندارد.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

ب) بیشتر از هفت آیه مکروه است.(صراط النجاة ، دار الصدیقة الشهیده، 1383، الاولی، ص93، س314)

آیت ا... خامنه ای : به غیر از آیات سجده از سور عزائم که قرائتش بر حائض حرام است، قرائت قرآن در غیر وقت نماز برای او مکروه است.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خویی : الف) مستحب است.

ب) مکروه است ولو کمتر از 7 آیه باشد.

ج)----- (تعلیقه بر عروة الوثقی، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی، 1421ه ق، ج1، ص232، م41و42)

آیت ا.. سیستانی : الف) مستحب است.(تعلیقه عروة الوثقی، مکتب آیت ... سیستانی، 1425، ص259، م41)

ب و ج) قرائت قرآن برای حائض بجز آیات سجده واجب اشکال ندارد و کراهت آن نیز ثابت نیست.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : خواندن قرآن برای حائض غیر از آیات سجده ی واجبه گناه ندارد ولی مکروه است و فرقی بین صور مذکوره در سوال نیست.( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : الف)-----

ب)------

ج) سوال: حکم قرائت قرآن از غیر سور عزائم برای حائض در کل وقت نماز چیست؟

مانعی ندارد ولی تلاوت بیش از هفت آیه کراهت دارد یعنی ثواب آن کمتر است.( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... گلپایگانی : الف) مستحب است.

ب)غیر وقت مکروه است ولو کمتر از 7 آیه باشد.

ج)------ (عروة‌الوثقی، اسماعیلیان، 1383، ج1، ص247و246، م41 و 42، / هدایة العباد، دار القرآن الکریم، 1413ه ق ، الاولی، ص55، م272)

آیت ا... مکارم شیرازی : الف) -------

ب) سوال: با توجه به مساله 456 توضیح المسائل و مسئله 41، ص100 تعلیقه بر عروة الوثقی معظم له، لطفا بفرمایید: حکم قرائت قرآن غیر از سور عزائم برای حائض در غیر وقت نماز چیست؟

خواندن بیش از هفت آیه مکروه است یعنی ثواب کمتری دارد بنابراین شرعا مانعی ندارد و حتی در سور عزائم غیر از آیات سجده را می توانند بخوانند.

ج) سوال: با توجه یه مسأله 456......  کل وقت نماز چیست؟

اشکالی ندارد ولی مکروه است یعنی ثواب آن کمتر از سایر اوقات می باشد.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : الف) مستحب است.

ب) مکروه است ولی کمتر از هفت آیه(تعلیقه عروة الوثقی، ص70، م41)

ج) سوال: حکم قرائت قرآن غیر از سور عزائم برای حائض در کل وقت نماز چیست؟

جواب- اشکال ندارد گرچه مکروه است.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... وحید خراسانی : الف و ب) خواندن قرآن برای حائض مانعی ندارد.

ج)--------- (توضیح المسائل، مدرسه باقر العلوم، 1379، ص275، م483)

نوع مطلب : احکام حیض، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

حکم الحاق رواق به حرم امامان

*سوال : داخل شدن حائض و جنب به رواق های حرم امامان(ع) چه حکمی دارد؟

امام خمینی (ره) : احتیاط واجب آن است که حرم امامان و رواقها توقف نکند.(تحریر الوسیله، اسماعیلیان، 1408ه ق، سوم، ص38)

آیت ا... بهجت : احتیاط واجب آن است که در حرم امامان توقف نکند بلکه عبور نیز ننماید.(توضیح المسائل، ص73، م359، قسمت3)

سوال:با توجه به مساله 359 از توضیح المسائل معظم له، لطفا بفرمایید منظور از رواق ها اعم از متصل و غیر متصل می باشد؟

ج- اگر رواق ها خیلی دور باشد ظاهرا اشکال ندارد.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... تبریزی : چنانچه آن قسمت از رواق به حرم ملحق شده بنا بر احتیاط حکم حرم را دارد و مکث حائض و جنب در آن خلاف احتیاط می باشد.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای : مراد از حرم همان گنبد مبارک و جایی است که به آن حرم و مشهد شریف گفته می شود، ولی ساختمانهای ملحق به آن و شبستانها حکم حرم را ندارند و ورود جنب و حائض به آنجاها اشکال ندارد، مگر جاهایی که عنوان مسجد را داشته باشد.(اجوبة الاستفتائات، ص86، س424)

آیت ا... خویی : توقف در رواق حرم مطهر امامان برای جنب و حائض مانعی ندارد و حدود حرم معلوم و معروف است اگر چه احوط عدم توقف حائض است در رواق.(استفتائات، مؤسسه احیاء آثار الامام خویی، ص42، س133و134)

آیت ا.. سیستانی : داخل شدن در رواق ها مانعی ندارد.(المسائل المنتخبه،‌ مکتب سماحه آیت ا... سیستانی، 1425ه ق، ص38، م42/ و ص53، م69)

آیت ا.. شبیری زنجانی : رفتن به حرم امامان حرام است اگر چه از یک در داخل و از در دیگری خارج شود، و مراد از حرم امامان (ع) : محوطه ای است که ضریح مقدس و قبر مطهر در آن قرار دارد نه تمام رواقها یا صحنها.(توضیح المسائل، دفتر معظم له، 1384،ج1، ص86، م361/و ص108، م456)

آیت ا... صافی گلپایگانی : داخل شدن در روقها مانعی ندارد.(هدایة العباد، ج1، ص31، م181، الثالث، و ص43، م245)

آیت ا... فاضل لنکرانی : ورود جنب و حائض به تمام رواقهای امامان معصوم جایز نیست. و فرقی بین دور و نزدیک آن نیست.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... گلپایگانی : بنابر احتیاط واجب ورود به حرم امامان(ع) حرام است و بنا بر احتیاط واجب وارد رواقها هم نشود.(هدایة‌العباد،‌ ج1،‌ ص39و38، م181، الثالث، و ص51، م245)

آیت ا... مکارم شیرازی : داخل شدن به رواق های اطراف ضریح مطهر اگر چه قبر را ببیند و به ضریح نزدیک باشد مانعی ندارد، ولی وارد حرم نشود.(استفتائات جدید،‌ج1، ص42، س84)

آیت ا... نوری همدانی : بنابر احتیاط واجب حرم امامان(ع) ملحق به مسجد است (یعنی) بنابر احتیاط واجب در آنجا توقف نکند بلکه بنا بر احتیاط در رواقها هم توقف نکند.(منتخب المسائل، ص20، م39، و ص 33، م66)

نوع مطلب : احکام حیض، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 

ایامى که قبل از بروز قاعدگى لک مى‏بینید، استحاضه است؛ مشروط بر آن که آلودگى پیوسته نباشد.

اصولاً احتساب دوران آلوده بودن از ایام قاعدگى سه شرط دارد:

1- فاصله‏اش تا قاعدگى قبلى کمتر از ده روز نباشد.

2- آلودگى، ولو در داخل، پیوسته باشد.

3- آلودگى کمتر از سه روز نباشد.

بنابراین اگر یک لکه و ترشح مختصر می بیند و تمام می شود باید به وظیفه استحاضه قلیله عمل کنید یعنی خودتان را تمیز کنید و برای هر نماز طبق معمول وضو بگیرید.

ولی چنانچه لکه بینی بعد ایام عادت ماهانه باشد چنانچه صاحب عادت وقتیه عددیه است یعنی هر ماه در وقت معین خون می بیند و در وقت معین نیز پاک می شود و تعداد روزها هم یکی است. اگر بعد از تمام شدن عادت ماهانه لکه بینی داشته باشند در صورتی که تمام ایام عادت و لکه بینی از ده روز تجاوز نکند همه آن حکم حیض را دارد و باید غسل حیض انجام دهند حتی اگر غسل کرده باشند و دوباره لکه دیده اند باید غسل را تکرار نمایند.

 

اما اگر مجموع روزه هایی که خون و لکه می بینند از ده روز تجاوز کرد در صورتی که عادت مشخص داشته باشند یعنی هر ماه در زمان مشخص خون می بینند و تعداد روزهای آن هم هر ماه یکسان است در این ماه که بعد از عادت لکه بینی دارند و از ده روز تجاوز کرده به اندازه روزهای عادت را حیض و بقیه را استحاضه حساب نمایند. مثلا اگر هر ماه 7 روز عادت داشته اند اگر از ده روز تجاوز کند آنچه بعد از 7 روز بوده و از ده تجاوز کرده را استحاضه قرار دهد و به دستور آن عمل نمایند.

چند نکته :

ـ   باید سه روز اوّل حیض پشت سر هم باشد ، پس اگر مثلا دو روز خون ببیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند حیض نیست ، هر چند احتیاط مستحبّ این است که در مانند صورت دوم ، جمع کند بین تروک حائض و افعال مستحاضه.

ـ   ابتداى حیض لازم است خون بیرون بیاید ، ولى لازم نیست در تمام سه روز خون بیرون بیاید ، بلکه اگر در باطن فرج خون باشد کافیست ، ولى بودن در رحم کافى نیست ، و چنانچه در بین سه روز مختصرى پاک شود به نحوى که در بین زنها متعارف است ، باز هم حیض است.

ـ   لازم نیست شب اوّل و شب چهارم را خون ببیند ، ولى باید در شب دوم و سوم خون قطع نشود ، پس اگر از اذان صبح روز اوّل تا غروب روز سوم پشت سر هم خون بیاید و هیچ قطع نشود ، بدون اشکال حیض است ، و همچنین است اگر در وسطهاى روز اوّل شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع گردد ، ولى اگر از طلوع آفتاب شروع شود تا غروب روز سوم ، بنابر احتیاط واجب جمع کند بین تروک حائض و افعال مستحاضه.

ـ   اگر خونى ببیند و شکّ کند که خون حیض است یا استحاضه ، چنانچه شرایط حیض را داشته باشد ، باید حیض قرار دهد.

ـ   خون حیض در بیشتر اوقات غلیظ و گرم و رنگ آن سیاه یا سرخ است و با فشار و کمى سوزش بیرون مى آید.

ـ   اگر زن بداند خونى که از او خارج مى شود خون زخم نیست ، و شرعاً حکم حیض و نفاس را ندارد ، باید به دستور استحاضه عمل کند ، بلکه اگر شکّ داشته باشد که خون استحاضه است یا خونهاى دیگر ، چنانچه نشانه آنها را نداشته باشد ، بنابر احتیاط واجب کارهاى استحاضه را انجام دهد.

ـ   در استحاضه قلیله باید زن براى هر نماز یک وضو بگیرد ، و بنابر احتیاط واجب پنبه را عوض کند ، و باید ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد.

ـ   در استحاضه متوسّطه باید زن براى هر نماز صبح غسل کند و تا صبح دیگر براى نمازهاى خود ، کارهاى استحاضه قلیله را که در مسأله پیش گذشت انجام دهد ، و هرگاه این حالت قبل از نماز دیگر برایش پیش آید براى آن نماز غسل کند و تا صبح دیگر براى نمازهاى خود ، کارهاى استحاضه قلیله را انجام دهد.

و اگر عمداً یا از روى فراموشى قبل از نمازى که باید غسل نماید غسل نکند ، قبل از نماز بعد غسل نماید ، چه آن که خون بیاید یا قطع شده باشد.

ـ   در استحاضه کثیره علاوه بر آنچه که در استحاضه متوسطه در مسأله قبل گذشت ، باید براى هر نماز ـ بنابر احتیاط واجب ـ دستمال را عوض کند یا آب بکشد ، و لازم است یک غسل براى نماز ظهر و عصر و یکى براى نماز مغرب و عشاء به جا آورد ، و بین نماز ظهر و عصر و همچنین مغرب و عشاء فاصله نیندازد ، و اگر فاصله انداخت باید براى نماز دوم ـ چه عصر باشد و چه عشاء ـ دوباره غسل کند ، و در استحاضه کثیره غسل از وضو کفایت مى کند.

نوع مطلب : احکام حیض، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

*سوال : آیا خواندن سوره های سجده دار و آیه ای از آن برای زن حائض و جنب حرام است؟

امام خمینی (ره) : خواندن سوره ای که سجده واجب دارد(حرام است) و اگر یک حرف از این چهار سوره حتی بسم الله را هم بخواند حرام است.(تحریر الوسیله، اسماعیلیان، 1408ه ق، سوم، ج1، ص39 الخامس/ توضیح المسائل، پژوهش های اسلامی، 1367، اول، آستان قدس رضوی، ص46،م355)

آیت ا... اراکی : خواندن سوره ای که سجده واجب دارد(حرام است) و اگر یک حرف از این چهار سوره را هم بخواند حرام است.(المسائل الواضحه، المکتب الاعلام اسلامی، 1414ه ق ، اول، ج1، ص63، ش4/ توضیح المسائل، دفتر تبلیغات حوزه علمیه، 1368، ص63، م352)

آیت ا... بهجت : خواندن سوره ای که سجده واجب دارد(حرام است) و اگر یک کلمه از این چهار سوره را هم بخواند حرام است. و بنا بر احتیاط واجب خواندن بعض کلمه (مثلا یک حرف) هم حرام است.) (وسیلة النجاة، شفق، 1381، دوم، ص57، الخامس/ توضیح المسائل، دفتر معظم له، 1377، سیزدهم، امیر، ص73، م359)

آیت ا... تبریزی : خواندن سوره ای که سجده واجب دارد(حرام است) و احتیاط مستحب ملحق کردن تمام سوره به آیه حتی بعض بسم الله الرحمن الرحیم است.(منهاج الصالحین، مریم،‌1426ه ق،‌اول، ص51، السادس/ توضیح المسائل، سرور،‌ 1378، ششم، ص71، م361)

آیت ا... خامنه ای : خواندن، خصوص آیات سجده ی این سوره هاست؛ ولی خواندن سایر آیات از این سوره ها اشکال ندارد.(اجوبة الاستفتائات،‌ بین المللی الهدی، 1384، هشتم، اسوه، ص40، س199)

آیت ا... خویی : خواندن سوره ای که سجده واجب دارد(حرام است) بلکه بنا بر احتیاط مستحب قسمتی از یک آیه سوره های سجده ، یا بعض بسم الله الرحمن الرحیم را نخواند.(تعلیقه بر عروه الوثقی، احیاء آثار الامام خویی، 1421 ه ق ،الثانیه، ج1، ص194، الخامس/ توضیح المسائل،‌احیاء آثار امام خویی1422 ه ق ،‌العاشره، احیاء آثار امام خویی،‌ ص61، م361)

آیت ا.. سیستانی : خواندن سوره ای که سجده واجب دارد(حرام است) بلکه بنا بر احتیاط مستحب قسمتی از یک آیه سوره های سجده ، یا بعض بسم الله الرحمن الرحیم را نخواند.(تعلیقه بر عروه الوثقی، مکتب آیت ا... سیستانی، 1425ه ق ، دوم، ستاره، ج1،‌ ص216،‌ الخامس/ توضیح المسائل، دفتر آیت ا... سیستانی، 1423ه ق ، بیست و دوم، ستاره،‌ ص72، م354)

آیت ا.. شبیری زنجانی : خواندن سوره ای که سجده واجب دارد(حرام است) بلکه بنا بر احتیاط خواندن آیات دیگر یا قسمتی از یک آیه ی سوره های سجده نیز جایز نیست.(توضیح المسائل، دفتر معظم له، 1384، نهم، دانش، ص87، م361، ش5)

آیت ا... صافی گلپایگانی : خواندن سوره ای که سجده واجب دارد(حرام است) و اگر یک حرف از این چهار آیه را هم بخواند حرام است و احتیاط مستحب آن است که آیات دیگر سوره سجده دار را نیز نخواند.(هدایة العباد ، دارالقرآن، 1416 ه ق،‌ اول، سپهر، ج1، ص32، م181، الخامس، / توضیح المسائل، 1377، هفدهم، سپهر، ص73، م361)

آیت ا... فاضل لنکرانی : خواندن سوره ای که سجده واجب دارد(حرام است) و اگر یک حرف از این چهار آیه را هم بخواند حرام است حتی بعض بسم اله. (تعلیقه بر عروه مرکز فقه ائمه الاطهار، 1380، اول، ج1، ص185، الخامس، حاشیه 2/ توضیح المسائل، امیر العلم، 1381، سوم، ص59، م356)

آیت ا... گلپایگانی : خواندن سوره ای که سجده واجب دارد(حرام است) و اگر یک حرف از این چهار آیه را هم بخواند حرام است و احتیاط مستحب آن است که آیات دیگر سوره سجده دار را نیز نخواند.(هدایة العباد، دارالقرآن، 1413ه ق ،‌اول، ص39، الخامس/ توضیح المسائل، دارالقرآن الکریم، 1344، هفتاد و چهارم، ص61، م361)

آیت ا... مکارم شیرازی : خواندن یکی از آیات سجده ولو بعض آیه (حرام است) ولی خواندن غیر آیه ی سجده از سوره ی سجده مانعی ندارد.(تعلیقه بر عروة‌الوثقی، مدرسة الامام امیر المؤمنین، 1413ه ق ، دوم، ص83،/توضیح المسائل، مدرسة الامام علی بن ابیطالب(ع)، 1383، چهل و یکم، امیر المومنین(ع) ، ص75، م370)

آیت ا... نوری همدانی : خواندن سوره ای که سجده واجب دارد(حرام است) و اگر یک حرف را به قصد یکی از این سوره هم بخواند حرام است.(تعلیقه بر عروه الوثقی، ص56، فصل فی ما یحرم علی الجنب، سطر 2 / توضیح المسائل، مهدی موعود(عج) ،1381، هیجدهم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ص76، م356)

آیت ا... وحید خراسانی : خواندن هر یک از آیات سجده واجب (حرام است) و بنا بر احتیاط واجب از خواندن بقیه این چهار سوره حتی خواندن بسم ..... الرحمن الرحیم ، بلکه بعض آن به قصد این سوره ها نیز خود داری کند.(منهاج الصالحین، مدرسه الامام باقر العلوم(ع)، دوم، نگارش، ج2، ص48، السادس/ توضیح المسائل، مدرسه الباقر العلوم(ع)، 1421ه ق ، پنجم، نگارش، ص255، م361)

نوع مطلب : احکام حیض، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

*سؤال :خانمی که ماهی یک با ر خون می دیده ، اگر در یک ماه با فاصله اقل طهر دو بار خون ببیند ، خون اولی در وقت عادت ، و خون دوم بدون صفات حیض باشد ، وظیفه اش چیست ؟

امام خمینی(ره):وظیفه اش جمع بین تروک حائض و اعمال استحاضه است (تحریر الوسیلة اسماعیلیان ،1408،ه.ق،ج1،ص49،،م17)

آیت ...اراکی(ره): هر دو حیض میباشد ( عروة الوثقی اسماعیلیان ،1383،ج1،ص232،م22)

آیت...بهجت (ره): وظیفه اش جمع بین تروک حائض و اعمال استحاضه است

آیت...تبریزی: وظیفه اش استحاضه است

آیت ...خامنه ای : خانمی که ماهی یک با ر خون می بیند  ، اگر در یک ماه دو بار خونی  با فاصله اقل طهر ببیند ، که خون دو م دارای اتصال است ولی ( در غیر وقت عادت ) نشانه های حیض را ندارد ،  وظیفه اش چیست ؟

ج ـ اگر خون اول در ایام عادت است آنرا حیض قرار میدهد و خون دوم را اگر دارای صفت استحاضه است احتیاط کند به جمع بین تروک حائض و اعمال مستحاضه و اگر هر دو در غیر وقت عادت هستند هر دو را حیض قرار میدهد چه هر دو واجد صفت حیض باشند یا فاقد باشند و یا مختلف.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

 آیت..خویی(ره): استحاضه است( منهاج الصالحین مدینة العلم ،1410ه.ق،ج1،ص60،م219)

آیت...سیستانی:هر دو حیض است( تعلیقه بر عروة الوثقی مکتب آیت... سیستانی ،1425ه.ق، ج1، ص243،م22،(722)منهاج الصالحین مدین 2005م، ج1،ص77،م219)

آیت...شبیری زنجانی: خون دوم  حیض نیست ( توضیح المسائل دفتر معظم له ،1384،ج1،ص127،م509)

آیت...صافی گلپایگانی: وظیفه اش جمع بین تروک حائض و اعمال استحاضه است.( هدایةالعباد دارالقرآن الکریم ،1416ه.ق،ج1،ص40،م237)

آیت...فاضل لنکرانی :حیض است(احکام الواضحه ،1383،ص52،م236،)

سؤال: خانمی که ماهی یک با ر خون می بیند  ، اگر در یک ماه دو بار خونی  با فاصله اقل طهر ببیند ، که خون دو م دارای اتصال است ولی ( در غیر وقت عادت ) نشانه های حیض را ندارد ،  وظیفه اوچیست ؟

ج ـ خون دوم اگر با فاصله ده روز از خون اول باشد و حداقل سه روز استمرار داشته باشد محکوم به حیض است  .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...گلپایگانی(ره): وظیفه اش جمع بین تروک حائض و اعمال استحاضه است( هدایة العباد دارالقرآن الکریم 1417ه.ق، ج1،ص49،م237)

آیت ...مکارم شیرازی : خون دوم  استحاضه است( تعلیقیه بر عروة الوثقی مدرسه امام امیر المؤمنین (ع)1413ه.ق،ص94،م22)

آیت ...نوری همدانی :هر دو حیض است ( تعلیقیه بر عروة الوثقی،ص66،م22)

آیت ...وحید خراسانی: استحاضه است(منهاج الصالحین مدرسةالامام باقر العلوم (ع) 1427ه.ق،ج2،ص60،م219)

 


نوع مطلب : احکام حیض، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

*سوال:جدیداً پزشکان کاری میکنند که به وسیله تقویت های هورمونی خونریزی قاعدگی ادامه داشته باشد .لطفاً بفرمایید خونی که در این صورت یا در شرایط طبیعی بعد از50سالگی ( یا در زنان قریشی بعد از 60سالگی ) با وجود تمام شرایط خون حیض، دیده می شود ، چه حکمی دارد؟

 

امام خمینی(ره):استحاضه است.( تحریر الوسیله ،ج1،39و40،فصل فی الحیض استفتائات ،ج1،ص72 ،س168)

آیت ...اراکی(ره): در صورتی که علم دارد خون زخم نیست محکوم به استحاضه است .(عروة الوثقی ،ج1،ص222،فصل فی الحیض ، مسائل الواضحه ، اعلام اسلامی ،1472،ص74،م430)

آیت...بهجت (ره): سؤال: در وسیلة النجاة ((ص71،م238) صریحاً دارد که غیر سیّده 50 سالگی یائسه می شود و اطلاق عبارت شامل زنانی هم میشود که بعد از 50 سالگی ، مرتب مثل عادت ماهانه خون می بینند و در نتیجه اگر بخواهند بین اعمال حیض و استحاضه احتیاط کنند احتیاط مستحب خواهد بود در حالی که از حضرت العالی احتیاط واجب نقل شده است ؛ آیا احتیاط در این فرض وجوبی است تا رجوع به اعلم بعدی کنند و اعمال حیض را فقط انجام دهند ؟

ج ـ می توانند حیض قرار دهد و احتیاط نکند.( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

آیت...تبریزی: تقویت هورمونی مذکور در حکم اثری ندارد بعد از شصت سالگی حیض نیست و بنابر احتیاط بعد از پنجاه سال تا شصت سال جمع بین اعمال مستحاضه و ترک محرمات حائض کند.والله العالم .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

آیت ...خامنه ای :سؤال اینجانب در سن 51سالگی هستم ،بعد از امام خمینی (ره) جنابعالی را به عنوان مرجع خود انتخاب کرده ام .بعد از 50سالگی به وظیفه مستحاضه عمل میکنم ولی برای من از نظر جسمی مشکل ایجاد میکند آیا می توانم فقط در همین مسأله به مرجع دیگری رجوع کنم که ایشان در مسائل یائسگی بعد از پنجاه سال را حیض حساب می کند؟

ج ـ ما در تعیین حدّ دقیق سن یائسگی بانوان تأمل داریم و احتیاط در این باره را لازم می بینیم ، بانوان میتوانند در این مسأله به مجتهد جامع الشرایطی که فتوای مشخصی در این باره دارد مراجعه نماید. .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

آیت...خویی(ره): زنهایی که سیّده نیستند ، بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه می شوند بنابر مشهور ، ولکن بنابر احتیاط واجب زنهای غیر سیده و زنهای سّبده بعد از تمام شدن پنجاه سال تا تمام شدن شصت سال چنانچه با نشانه های حیض یا در روز های عادت خون ببیند .بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع نمایند.( المسائل المنتخبه ،مدینة العلم ؛1412ه.ق،ص21و22،م47)

آیت...سیستانی: قرشیه و غیر قرییه فرقی ندارد و تا شصت سالگی حیض است ، و بعد از آن حیض نیست هر چند با همان شرایط باشد .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

احتیاط مستحب آن  است که زنهایی که قرشیه نیستند بعد از تمام شدن پنجاه سال تا تمام شدن شصت سال چنانچه خون را طوری ببیند که اگر پیش از پنجاه سال می دیدند قطعاً حکم حیض را داشت میان کارهای مستحاضه و تروک حائض جمع نماید .(توضیح المسائل دفتر آیت...سیستانی ،1423ه.ق،ص86،م433)

آیت...شبیری زنجانی:  خونی که بعد از حد تعیین شده  دیده می شود استحاضه است.( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

آیت...صافی گلپایگانی:  خون مذکور محکوم باستحاضه است واله العالم .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

آیت...فاضل لنکرانی :بعد از تمام شدن سن پنجاه سالگی  قمری(61سالگی قمری در زنان قرشی) خون استحاضه است ولو صفات حیض را داشته باشد .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

آیت...گلپایگانی(ره): در مورد سؤال مذکور محکوم به استحاضه است ولو اینکه تمام اوصاف خون حیض را  داشته باشید واله العالم .( استفتائاتاز دفتر آیت.. صافی گلپایگانی)

آیت ...مکارم شیرازی : ُسؤال زنان سیّده و غیر سیّده در چه سنی یائسه می شوند؟

ج ـ در سن پنجاه سالگی یعنی غالباً در این سن خون عادت نمی بینند و اگر خون مشکوکی ببینند حیض نیست ولی اگر بعد از این سن خونی به تمام صفات حیض ببینند حیض است .(با استفاده از استفتاء سن یائسگی و حکم عدول )

آیت ...نوری همدانی :بعد از یائسگی خونی که زن میبیند استحاضه است گر چه صفات خون حیض را داشته باشد.( هزار و یک مسئله فقهی ،ج2،ص29،س78)

آیت ...وحید خراسانی:زن بعد از تمام شدن شصت سال یائسه میشود و چنانچه خونی ببیند حیض نیست و احتیاط واجب آن است که بعد از تمام شدن پنجاه سال تا تمام شدن شصت سال جمع کند بین احکام یائسه و غیر یائسه (چه قرشیه باشد و چه غیر قرشیه ) بنابر این اگر در این فاصله با نشانه های حیض یا در روزهای عادت خون ببیند بنابر احتیاط واجب جمع کند بین تروک حائض و افعال مستحاضه .(توضیح المسائل،ص269،م441)

نوع مطلب : احکام حیض، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

*سوال : ملاک و معیار در بهم خوردن زمان عادت چیست؟

اتفاق آراء مراجع: پاسخ: زنی که در حیض عادت دارد(وقتیه، عددیه، وقتیه و عددیه) اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت خود خونی ببیند که وقت آن یا شماره ی روزهای آن یا هم وقت و هم شماره روزهای آن یکی باشد عادتش بر می گردد به آنچه در این دو ماه دیده است.

نوع مطلب : احکام حیض، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

*سوال : دختری که شک دارد بالغ شده یا نه اگر خونی به صفات و شرایط حیض ببیند آیا حکم حیض را دارد و علامت بلوغ است؟

امام خمینی (ره) : اگر اطمینان به حیض بودنش پیدا کند، حیض است و 9 سال او تمام شده است.(تحریر الوسیله، 1408ه ق، ج1، ص40، م1)

آیت ا... اراکی : حیض و علامت بلوغ است.(المسائل الواضحه، 1372، ج1، ص75، م435)

آیت ا... بهجت : اگر یقین کرد که خون حیض است حیض بوده و علامت بلوغ است.(توضیح المسائل، 1384، ص81، م402/ وسیلة النجاة ، 1381، ص71، م237)

آیت ا... تبریزی : حیض و علامت بلوغ است.(توضیح المسائل، 1383، ص69، م444/ منهاج الصالحین، 1426ه ق، ج1، ص59، فصل الثانی)

آیت ا... خامنه ای : اگر اطمینان به حیض بودن خون مذکور دارد آن خون حیض محسوب و بلوغ دختر نیز ثابت می شود و الآ هر دو محل اشکال است.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خویی : حیض نیست در نتیجه بالغ نشده است.(توضیح المسائل، 1422ه ق، ص74، م444/ العروة الوثقی مع تعلیقه، 1421ه ق ، ج1، ص211، م1)

آیت ا.. سیستانی : اگر اطمینان حاصل شود به این که حیض است معلوم می شود 9 سال او تمام شده است.(توضیح المسائل، 1425ه ق، ص86، م436/ العروة الوثقی مع تعلیقه، 1425ه ق، ج1، ص236، م1)

آیت ا.. شبیری زنجانی : حیض است و شرعا علامت این است که 9 سال او تمام شده است.(المسائل الشرعیه، 1428ه ق، ص98، م444)

آیت ا... صافی گلپایگانی : حکم به حیض و علامت بلوغ بودن آن محل اشکال است.(توضیح المسائل، 1385، ص88، م444/ هدایة العباد، 1416ه ق، ج1، ص37، م217)

آیت ا... فاضل لنکرانی : حکم به حیض و بلوغ کردن محل اشکال است یعنی نمی شود گفت حیض و علامت بلوغ است.(العروة الوثقی مع تعلیقات، 1422ه ق، ج1، ص202، م1/ توضیح المسائل، 1384، ص70، م435)

آیت ا... گلپایگانی : حیض و علامت بلوغ است.(توضیح المسائل، 1372، ص73، م444/ هدایة العباد، ج1، 1413ه ق ، ص45، م217)

آیت ا... مکارم شیرازی : اگر اطمینان حاصل کند که حیض است دلیل بر این است که 9 سالش تمام و بالغ شده است.(توضیح المسائل، 1383، ص83، م430/ العروة الوثقی مع تعلیقات، 1386، ج1، ص243، م1)

آیت ا... نوری همدانی : اگر اطمینان به حیض بودنش پیدا کند، حیض است و معلوم می شود 9 سال او تمام شده است.(توضیح المسائل، 1383، ص89، م440)

آیت ا... وحید خراسانی : حیض است و شرعا 9 سال او تمام شده است.(توضیح المسائل، 1379، ص269، م444)

نوع مطلب : احکام حیض، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 9 بهمن 1391 :: نویسنده : طلبه پاسخگو

*سوال : الف) آیا نزدیکی در حال حیض کفاره دارد؟ چه مقدار؟

ب) تکلیف جاهل به حکم چیست؟

امام خمینی (ره) : الف) بنابر احتیاط واجب کفاره بدهد.

1.قسمت اول: 18 نخود طلا   2. قسمت دوم: 9 نخود طلا   3.قسمت سوم: 5/4 نخود طلا.

ب) و اگر جاهل مقصر باشد بنابر احتیاط واجب کفاره دارد.(توضیح المسائل،‌ص57، م452/ تحریر الوسیله، ج1، ص47، م2/ عروة الوثقی، ص240، الثامن، م2)

آیت ا... اراکی : الف) بنابر احتیاط واجب کفاره بدهد.

1.قسمت اول: 18 نخود طلا   2. قسمت دوم: 9 نخود طلا   3.قسمت سوم: 5/4 نخود طلا.

ب) بنابر احتیاط واجب در صورتی که جاهل مقصر باشد کفاره لازم است.(توضیح المسائل، 1372، ص79، م449/ عروة الوثقی(محشی) ، ج1، ص240، فی احکام الحائض امر الحائض)

آیت ا... بهجت : الف) بنابر احتیاط واجب کفاره بدهد.

1.قسمت اول: 18 نخود طلا   2. قسمت دوم: 9 نخود طلا   3.قسمت سوم: 5/4 نخود طلا.

ب) کفاره ندارد.(توضیح المسائل، ص87، م428/ وسیلة النجاة، دماء ثلاثه حیض، ص80، م271)

آیت ا... تبریزی : الف) احتیاط مستحب آن است که کفاره بدهد و لازم است استغفار هم بکند.

1.قسمت اول: 18 نخود طلا   2. قسمت دوم: 9 نخود طلا   3.قسمت سوم: 5/4 نخود طلا.

ب) کفاره واجب نیست.(توضیح المسائل، ص70، م456و460/ منهاج الصالحین ،‌ج1، ص67، م229)

آیت ا... خویی : الف) احتیاط مستحب آن است که کفاره بدهد.

1.قسمت اول: 18 نخود طلا   2. قسمت دوم: 9 نخود طلا   3.قسمت سوم: 5/4 نخود طلا.

ب) کفاره ندارد.(توضیح المسائل، ص76، م56و58/ عروة الوثقی، ص226، م الثامن، پاورقی2)

آیت ا.. سیستانی : الف) کفاره لازم نیست اگر چه بهتر است و لازم است استغفار کند.

1.قسمت اول: 18 نخود طلا   2. قسمت دوم: 9 نخود طلا   3.قسمت سوم: 5/4 نخود طلا.

ب) جاهل به حکم کفاره ندارد.(توضیح المسائل، ص88، م450/ منهاج الصالحین، ص84، م228و229)

آیت ا.. شبیری زنجانی : الف) اگر در حال حیض از قبل نزدیکی کند لازم است استغفار کند و مستحب (بلکه مطابق احتیاط مستحب است که در نزدیکی با زن چه از قبل و چه از دبر کفاره بدهد) 1.قسمت اول:22نخود طلا  2.قسمت دوم:11 نخود طلا  3.قسمت سوم:5/5 نخود طلا.

ب) کفاره ندارد.(توضیح المسائل، ج1، ص109،م458و460/ و ص110، م466)

آیت ا... صافی گلپایگانی : الف) مستحب بلکه احوط است کفاره بدهد.

1.قسمت اول: 18 نخود طلا   2. قسمت دوم: 9 نخود طلا   3.قسمت سوم: 5/4 نخود طلا.

ب) کفاره ندارد.(توضیح المسائل، ص90،م457و458/ هدایة العباد، ج1، ص43، م247)

آیت ا... فاضل لنکرانی : الف) بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهد.

1.قسمت اول: 18 نخود طلا   2. قسمت دوم: 9 نخود طلا   3.قسمت سوم: 5/4 نخود طلا.

ب) در جاهل مقصر کفاره ترک نشود.(توضیح المسائل ، ص72، م449/ عروة الوثقی، ص217، الثامن، قبل از م6)

آیت ا... گلپایگانی : الف) مستحب بلکه احوط است که کفاره بدهد.

1.قسمت اول: 18 نخود طلا   2. قسمت دوم: 9 نخود طلا   3.قسمت سوم: 5/4 نخود طلا.

ب) کفاره واجب نمی شود.(توضیح المسائل،‌ص76، م458/ هدایة العباد، احکام حیض، ص52، م251،ج1)

آیت ا... مکارم شیرازی : الف) مستحب است مرد کفاره دهد.

1.قسمت اول: 18 نخود طلا   2. قسمت دوم: 9 نخود طلا   3.قسمت سوم: 5/4 نخود طلا.

ب) کفاره ندارد.(توضیح المسائل، ص76، م439/ احکام بانوان، ص56، س116)

آیت ا... نوری همدانی : الف) کفاره احتیاط مستحبی است.

1.قسمت اول: 18 نخود طلا   2. قسمت دوم: 9 نخود طلا   3.قسمت سوم: 5/4 نخود طلا.

ب) کفاره ندارد.(توضیح المسائل، ص92، م454و455/ منتخب المسائل، م68، ص313)

آیت ا... وحید خراسانی : الف) بنا بر احتیاط مستحب کفاره بدهد.

1.قسمت اول: 18 نخود طلا   2. قسمت دوم: 9 نخود طلا   3.قسمت سوم: 5/4 نخود طلا.

ب) در جاهل قاصر کفاره مستحب نیست ولی در جاهل مقصر بنا بر احتیاط واجب مستحب است.(توضیح المسائل، احکام حائض، م456، م466،ص273)

نوع مطلب : احکام حیض، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

*سؤال: اگر خانمی قبل از اینکه غسل جنابت انجام دهد ، حائض شود وظیفه اش چیست؟آیا میتواند قبل از پاک شدن از حیض غسل جنابت کند؟

آیت...امام خمینی(ره) :کفایت غسل جنابت در حال حیض خالی از اشکال نیست (عروةالوثقی اسماعیلیان،ج1،ص247،م43)

 آیت ...اراکی(ره):بله میتواند و جنابت مرتفع میشود اگر چه حدث حیض باقی است .(استفتائات ،ص12،س7)

آیت...بهجت (ره):می تواند ونیز بعد از پاک شدن ،یک غسل به نیت هر دو بکند البته اگر خواست در حین عادت غسل کند در حین غسلاز خارج شدن خون لازم است تحفّظ کند

سؤال : خانمی قبل از این که غسل جنابت را انجام دهد ، حائض شده است و اگر قبل از پاک شدن از حیض از خارج شدن خون تحفّظ کرده و غسل جنابت را انجام دهد آیا رفع حدث جنابت شده است یا خیر؟

سؤال :اگر بعد از پاک شدن هم ،یک غسل به نیت هر دو بکند آیا برای نماز باید وضو بگیرد؟

بسمه تعالی:بله

بسمه تعالی: احتیاط به نحو مذکور مناسب است اگر در اثناء حیض غسل کرده و در این صورت وضو لازم است .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...تبریزی:غسل جنابت قبل از پاک شدن از حیض مانعی ندارد ،لکن در مورد سؤال بر زن لازم نیست در حال حیض غسل جنابت بنماید میتواند تأخیر بیندازد وقتی حیض او تمام شد یک غسل انجام دهد کافی است .والله العالم.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت ا... خامنه ای : نمیتواند و صحت غسل جنابتش در حال حیض، محل اشکال است.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا.. سیستانی : می تواند غسل جنابت کند و از جنابت پاک می شود ولی چون حیض باقی است احکام جنابت که همان احکام حیض است نیز باقی است.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا.. شبیری زنجانی : غسل جنابت در حالت حیض مانعی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : انجام غسل جنابت در حال حیض اشکال ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : بلی. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : وظیفه ندارد ولی اگر غسل جنابت کند غسلش صحیح است و از جنابت پاک می شود. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : بلی، می تواند غسل جنابت کند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

نوع مطلب : احکام حیض، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 9 بهمن 1391 :: نویسنده : طلبه پاسخگو

سوال : مراد از روز در بحث محاسبه ی حیض چیست؟ اگر زنی ساعاتی بعد از طلوع فجر خون ببیند یک روز او چه زمانی کامل می شود؟

امام خمینی (ره) : فاصله ی بین طلوع فجر تا غروب را یک روز گویند. حال اگر زنی ساعاتی بعد از طلوع فجر خون ببیند فردای آن روز در همان ساعت یک روز او کامل می گردد.(تحریر الوسیله،ج1،ص47، م9و 10/ توضیح المسائل، ص56، م443)

آیت ا... بهجت : فاصله ی بین طلوع فجر تا غروب را یک روز گویند. حال اگر زنی ساعاتی بعد از طلوع فجر خون ببیند فردای آن روز در همان ساعت یک روز او کامل می گردد.(وسیلة النجاة، ص74، م9و10)

آیت ا... تبریزی : فاصله ی بین طلوع شمس تا غروب است. حال اگر زنی ساعاتی بعد از طلوع فجر خون ببیند فردای آن روز در همان ساعت یک روز او کامل می گردد.(منهاج الصالحین، ج1، ص252، ص60، الفصل الثالث، با استفاده از الثانی(فی قواطع السفر))

آیت ا... خامنه ای : فاصله ی بین طلوع فجر تا غروب خورشید است. حال اگر زنی ساعاتی بعد از طلوع فجر خون ببیند فردای آن روز در همان ساعت یک روز او کامل می گردد.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات، تحریر الوسیله، ج1، ص47، م9)

آیت ا... خویی : فاصله ی بین طلوع فجر شمس تا غروب است. حال اگر زنی ساعاتی بعد از طلوع فجر خون ببیند فردای آن روز در همان ساعت یک روز او کامل می گردد.(منهاج الصالحین، ج1، ص56، الفصل الثالث، / وص249، الثانی، (فی قواطع السفر))

آیت ا.. سیستانی : فاصله ی بین طلوع فجر تا غروب را یک روز گویند. حال اگر زنی ساعاتی بعد از طلوع فجر خون ببیند فردای آن روز در همان ساعت یک روز او کامل می گردد.(توضیح المسائل، ص61، بحث الحیض،‌ م449/ منهاج الصالحین، ج1، ص301، الثانی(فی قواطع السفر))

آیت ا.. شبیری زنجانی : مراد از روز در اینجا 24 ساعت است. پس اگر از اذان صبح روز اول خون ببیند باید تا اذان صبح فردا خون ادامه یابد تا 24 ساعت او کامل گردد.(المسائل الشریعه،‌ص98، م445،(حیض) / توضیح المسائل، ص106، م449(حیض))

آیت ا... صافی گلپایگانی : فاصله ی بین طلوع فجر تا غروب را یک روز گویند. حال اگر زنی ساعاتی بعد از طلوع فجر خون ببیند فردای آن روز در همان ساعت یک روز او کامل می گردد.(هدایة العباد، ج1، ص39، م228/ توضیح المسائل، ص89، م449)

آیت ا... فاضل لنکرانی : فاصله ی بین طلوع فجر تا غروب را یک روز گویند. حال اگر زنی ساعاتی بعد از طلوع فجر خون ببیند فردای آن روز در همان ساعت یک روز او کامل می گردد.(توضیح المسائل، ص70، م440)

آیت ا... گلپایگانی : فاصله ی بین طلوع فجر تا غروب را یک روز گویند. حال اگر زنی ساعاتی بعد از طلوع فجر خون ببیند فردای آن روز در همان ساعت یک روز او کامل می گردد.(توضیح المسائل، ص74،م449/ هدایة العباد، ج1، ص47، م228)

آیت ا... مکارم شیرازی : منظور طلوع فجر تا غروب آفتاب است. حال اگر زنی ساعاتی بعد از طلوع فجر خون ببیند فردای آن روز در همان ساعت یک روز او کامل می گردد.(توضیح المسائل، ص220، م1165- قصد اقامت)

آیت ا... نوری همدانی : فاصله ی بین طلوع فجر تا غروب را یک روز گویند. حال اگر زنی ساعاتی بعد از طلوع فجر خون ببیند فردای آن روز در همان ساعت یک روز او کامل می گردد.(توضیح المسائل، ص90، م445)

آیت ا... وحید خراسانی : بنابر احتیاط واجب ازطلوع فجر تا غروب است. حال اگر زنی ساعاتی بعد از طلوع فجر خون ببیند فردای آن روز در همان ساعت یک روز او کامل می گردد.(منهاج الصالحین، ج2، ص277، الثانی(فی قواطع السفر)/ توضیح المسائل، ص270، م449) مسأله 449 ـ لازم نیست شب اوّل و شب چهارم را خون ببیند، ولى باید در شب دوم و سوم خون قطع نشود، پس اگر از اذان صبح روز اوّل تا غروب روز سوم پشت سر هم خون بیاید و هیچ قطع نشود، بدون اشکال حیض است، و همچنین است اگر در وسطهاى روز اوّل شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع گردد، ولى اگر از طلوع آفتاب شروع شود تا غروب روز سوم، بنابر احتیاط واجب جمع کند بین تروک حائض و افعال مستحاضه.

نوع مطلب : احکام حیض، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :*سوال : در برخی رساله ها آمده است: اگر خون استحاضه در باطن باشد و بیرون نیاید، وضو و غسل باطل نمی شود. و در عروة چنین آمده:«بل الاحوط اجراء احکام الاستحاضه ان خرج من العرق المسمی بالعاذل الی فضاء الفرج و ان لم یخرج الی خارجه» و با توجه به این که فاصله ی بین رحم و خارج، مجرایی به طول تقریبی 10 سانتی متر است، قسمتهای ابتدایی این مجرا که ابتدای فرج به شمار می رود؛ در بعضی حالات مثل نشستن بر روی دو پا دیده می شود و در سایر حالات دیده نمی شود لطفا بفرمایید:

1.       مراد از باطن چیست؟ آیا مراد همین قسمت های ابتدایی است که گاهی دیده می شود یا مراد ادامه ی مجراست که به رحم نزدیکتر بوده و در هیچ حالتی دیده نمیشود؟

2.       مراد از فضای فرج در کلمات فقهاء چیست؟

3.       الف) حکم وضو و غسل زمانیکه خون در رحم بوده (ده سانتی) و به مجرا نرسد؟

ب) حکم وضو و غسل زمانی که خون از رحم خارج شده و به مجرا برسد به طوری که قسمت های ابتدایی فرج به ظاهر پاک ولی اگر پنبه ای را داخل کنند، آلوده میشود.

آیت ا... تبریزی : 1 و 2 و 3) مقصود از فضای فرج همان مجرایی است که در فاصله بین رحم و خارج قرار دارد چنانچه در آن فضا خون باشد و بواسطه پنبه و مثل آن بیرون بیاید زن مستحاضه می شود و باید احکام مستحاضه را رعایت کند و اگر به آن فضا خون نرسد یا به آن فضا برسد و از آنجا ولو بواسطه پنبه خارج نشود احکام استحاضه را ندارد و مقصود از بودن خون در باطن این است که خون ولو بواسطه پنبه خارج نشود البته معلوم باشد خارج شدن خون در ابتدای استحاضه شرط است نه در ادامه آن. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای : 1 و2- مراد از باطن و فضای فرج، فاصله ما بین رحم و ظاهر فرج می باشد.

3- الف) اگر خون وارد فضای فرج نشده ، حکم حدث مترتب نیست.

ب) استمرار حدث استحاضه به وجود خون ولو در باطن است و در شروع استحاضه چنانچه خون وارد فضای فرج شده و هنوز بیرون نیامده ، بنا بر احتیاط ، احکام استحاضه جاری است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا.. سیستانی : 1) که بیرون نیامده است.

2) جواب روشن شد.

3) اگر بیرون نیامده است وضو واجب نیست ولی اگر بیرون بیاید هر چند به وسیله پنبه وضو واجب است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : 1 و2) مراد از باطن، فضای فرج مهبل و تمام لوله بین رحم و مدخل فرج می باشد.

3) الف- اگر خون داخل رحم وجود داشته باشد ولی وارد مهبل نشده باشد حکم حدث را ندارد.

ب- اگر خون تا به حال اصلا بیرون نیامده است حکم حدث مترتب نمیشود. بلی اگر مقداری از آن خارج شده است حدث مترتب شده و مادامی که خون در فضای مهبل وجود دارد حکم حدث مترتب است و باید طبق احکام استحاضه عمل کند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : قسمت های ابتدایی فرج نیز جزء باطن است هر چند به هنگام نشستن دیده شود و وجود دم در این فضا سبب استحاضه است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : 1) از ابتدای مجرای مذکور تا رحم جزء باطن به حساب می آید.

2)‌ منظور از فضای فرج همان باطن است که به آن اشاره شد.

3) فقط در فرض ب، موجب وضو یا غسل می شود. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

نوع مطلب : احکام حیض، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :*سؤال : در کتاب «عروةالوثقی »مبحث حیض ، مسأله ششم آمده است : «الا قوی کفایة الاستمرار العرفی و عدم مضریة الفترات الیسیره فی البین بشرط ان لا ینقص من ثلاثه...»

با توجه به اینکه در سه روز اول حیض، تشخیص فترات یسیره برای عرف بانوان مشکل است ؛ لطفاً بفرمایید  فترات یسیره از نظر زمانی چند دقیقه است؟

آیت...بهجت (ره): سؤال : با توجه به مسأله 404توضیح المسائل آمده است «...و( اگر خونی را که می بیند ) مختصری هم از سه روز کمتر باشد حیض نیست »با توجه به اینکه تشخیص این مختصر برای عرف بانوان مشکل است ؛ لطفاً بفرمایید این مختصر چند دقیقه است ؟

ج ـ این امور عرفیت دارد  .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ...خامنه ای :تشخیص آن به عهده خود مکلف ولو با رجوع به عرف است و ظاهر آن است که اگر در بین سه روز مختصری پاک شود و مدت پاک شدن به قدری کم باشد که بگویند در تمام سه روز در باطن خون بوده است ، استمرار از بین نمی رود  .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت...سیستانی:فترات یسیره ی متعارفه هر چند در بعضی خانم ها اخلال به استمرار معتبر نیست ولی تجدید زمانی آن ممکن نیست .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت...صافی گلپایگانی: سؤال : با توجه به اینکه به مسأله 446توضیح المسائل آمده است :...(واگر خونی را که می بیند ) مختصری هم از سه روز کمر باشد حیض نیست .با توجه به اینکه تشخیص این مختصر برای عرف بانوان مشکل است ؛ لطفاًبفرمایید  این مختصر  چند دقیقه است؟

ج ـ اگر مدتی که در بین سه روز خون قطع شده مثلاً حدود نیم ساعت باشد حیض نیست ولی اگر کمتر باشد مثلاً 5دقیقه ، در این گونه موارد باید جمع کند بین اعمال مستحاضه و تروک حائض و یاد آوری میشود که منظور از توالی سه روز ، وجود خون در باطن است .مثلاً اگر در مدت سه روز ، یک ساعت خون نیاید ولی در باطن وجود داشته باشد محکوم به حیض است .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت...فاضل لنکرانی : نسبت به این امر ،پنج تا ده دقیقه فتره یسیره محسوب می شود .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ...مکارم شیرازی : هر گاه حدود پنج دقیقه فاصله شود مانعی ندارد .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ...نوری همدانی :در فرض سؤال ، در حد یک یا دو دقیقه قطع شدن خون ،مضر به استمرار نیست .و بعد ازعبارت مذکوره در فوق در متن عروه عبارتی مذکور است که با ذکر مثال مطلب را روشن می کند. .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

نوع مطلب : احکام حیض، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : طلبه پاسخگو
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :